EXECUTIVE MANAGEMENT INSTITUTE
MBA en trygghet för karriären

MBA – Master of Business Administration
Världens mest eftertraktade titel –
MBA för dig i ledande ställning.

TA DIN EGEN MBA

I ett näringsliv som premierar förmågan att leverera resultat hamnar formell kompetens ofta i skymundan.
Men i det långa karriärperspektivet är teorierna avgörande för att kunna se hur alla bitar passar ihop.

Även om Ann-Chriztine Ericsson hade lång erfarenhet från höga positioner inom läkemedelsindustrin kände hon att hon
egentligen borde vidareutbilda sig. Både för sin egen skull och för att känna sig tryggare rent teoretiskt.

ann_chr_kvMöjligheten uppenbarade sig hösten 2012 när hon plötsligt fann sig i glappet mellan två tjänster.

– Jag hade sagt upp mig för att jag hade blivit erbjuden en annan tjänst, berättar hon.

Jag hade under en massa herrans år velat läsa in en MBA, men det passade aldrig. Det var alltid något som kom emellan. Jag skickade iväg mina egna anställda på utbildningar men gick aldrig någon själv.

Eftersom Ann-Chriztine var företagets vd ville ägarna att hon skulle stanna kvar i sex månader. Samtidigt blev det plötsligt inte lika intressant att ha henne med på planeringsmöten och under strategiska diskussioner längre.

– Jag fick gott om luckor och tid, minns hon. Så när jag jobbade kvar under hösten fick jag se att det fanns en MBA-utbildning via ExMI som gick att studera på distans alternativt med seminarier, och som man kunde göra i sin egen takt. Jag tog kontakt och fick höra att kursen började om en vecka.

Ann-Chriztine hoppade på ExMIs MBA i oktober 2012 och hann skriva en tenta under senhösten innan hennes nya tjänst som tandvårdschef på Praktikertjänst började efter nyår. Arbetsgivaren hade inga problem med att hon fortsatte studera vid sidan av, även om kursen omfattar hela 90 ECTS credits, men själv kände hon att det blev för mycket när hon fick ett krävande heltidsjobb att sätta sig in i.

– Första halvåret 2013 lade jag ner och läste ingenting, berättar hon. Först när jag hade blivit varm i kläderna på jobbet satte jag
igång på allvar. Då gjorde jag 50-60 timmar på kontoret varje vecka och tog studierna lite vid sidan om.

Hon var aldrig ledig eller gick ner i tid för att hinna med föreläsningar och seminarier, men paradoxalt nog menar att hon inte skulle ha haft tid att välja studiealternativet utan seminarier. Där snappar man upp väldigt mycket, menar hon.

Det krävdes förstås en hel del planering för att hinna med både jobb och studier. Hon ville inte att jobbet skulle bli lidande, så hon skyltade inte med MBA-studierna inför sina kollegor. När hon berättade för en ny vd att hon skulle åka till Edinburgh på examen häpnade han: ”Herregud, har du haft tid med det också!”
Även om arbetsbördan var tuff menar Ann-Chriztine att hon inte hade klarat studierna utan förkunskaper från arbetslivet som hon kunde relatera till.

– Jag har varit i läkemedelsindustrin i 23 år och visat vad jag kan, men jag är tandläkare från början och hade inte den formella kompetensen att vara med och leda ett företag. Kursen har gjort att jag får en större trygghet eftersom jag vet att det teoretiskt stämmer. Jag fick liksom en röd tråd på allting.

Ann-Chriztine blev klar med sin MBA i mars 2016 men har redan börjat fundera på nästa studieutmaning.

– Kursen gav mig personligen en kick, säger hon. Jag kände att jag egentligen borde ha gjort det för länge sedan. Visst var det otroligt pressat och jobbigt. Man känner oket över sig att man ska prestera. Men sedan när det tog slut kändes det lite tomt, så jag har redan börjat fundera på vad nästa kurs blir.

Anmäl dig!

Fält markerade med * är obligatoriskt!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Fält markerade med * är obligatoriskt!
Fält markerade med * är obligatoriskt!

EXECUTIVE MANAGEMENT INSTITUTE

Telefon: 08-544 715 70
E-mail: office@exmi.se
Besöksadress: Svärdvägen 23, 182 33 DANDERYD
Hemsida: www.exmi.se